SBC

Stable Plan & Construction

บ้านพักอาศัย3ชั้น ซ.สรณคมน์ กทม.พื้นที่ใช้สอย350ตรม. ค่าก่อสร้าง 4.3ล้าน (ตรม.ละ12,300)

บ้านพักอาศัย3ชั้น รามคำแหง พื้นที่ใช้สอย620ตรม.+ดาดฟ้า200ตรม. ค่าก่อสร้าง 8.7ล้าน(ตรม.ละ14,000)

บ้านพักอาศัย1ชั้นครึ่ง เขาหินซ้อน สระบุรี พื้นที่ใช้สอย320ตรม. ค่าก่อสร้าง 3.7ล้าน(ตรม.ละ 11,500)

บ้านพักอาศัย2ชั้น อ.เมือง จ.ระยอง พื้นที่ใช้สอย290ตรม. ค่าก่อสร้าง3.5ล้าน(ตรม.ละ12,000)

ร้านอาหาร2ชั้น พื้นที่ใช้สอย120ตรม. ค่าก่อสร้าง5แสนบาท

บ้านพักอาศัย2ชั้น กรุงเทพ-นนท์56 พื้นที่ใช้สอย240ตรม. ค่าก่อสร้าง 3.4ล้าน(ตรม.ละ14,160)

บ้านพักอาศัย2ชั้น ซ.รามคำแหง 150กทม.พื้นที่ใช้สอย350ตรม. ค่าก่อสร้าง 6.4ล้าน (ตรม.ละ18,500)

บ้านพักอาศัย2ชั้น อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (ที่ปรึกษาและตรวจสอบ)

งานปรับปรุงบ้านพักอาศัย2ชั้น จ.นครปฐม ค่าก่อสร้าง 2.7ล้าน(ก่อนปรับปรุง)

งานปรับปรุงบ้านพักอาศัย2ชั้น จ.นครปฐม ค่าก่อสร้าง 2.7ล้าน(หลังปรับปรุง)

บ้านพักอาศัย2ชั้น เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

อาคารสำนักงาน4ชั้น พระราม2 กรุงเทพฯ ค่าก่อสร้าง3.5ล้าน(ตรม.ละ13,500)

สำนักงาน2ชั้น มูลนิธิพมส. ซ.โพธิ์แก้ว กรุงเทพฯ ค่าก่อสร้าง3.5ล้าน (ที่ปรึกษาควบคุมงาน)