SBC

Stable Plan & Construction

บ้านพักอาศัย3ชั้น ซ.สรณคมน์ กทม.พื้นที่ใช้สอย350ตรม. ค่าก่อสร้าง 4.3ล้าน (ตรม.ละ12,300)

บ้านพักอาศัย3ชั้น รามคำแหง พื้นที่ใช้สอย620ตรม.+ดาดฟ้า200ตรม. ค่าก่อสร้าง 8.7ล้าน(ตรม.ละ14,000)

บ้านพักอาศัย1ชั้นครึ่ง เขาหินซ้อน สระบุรี พื้นที่ใช้สอย320ตรม. ค่าก่อสร้าง 3.7ล้าน(ตรม.ละ 11,500)

บ้านพักอาศัย2ชั้น อ.เมือง จ.ระยอง พื้นที่ใช้สอย290ตรม. ค่าก่อสร้าง3.5ล้าน(ตรม.ละ12,000)

ร้านอาหาร2ชั้น พื้นที่ใช้สอย120ตรม. ค่าก่อสร้าง5แสนบาท

บ้านพักอาศัย2ชั้น กรุงเทพ-นนท์56 พื้นที่ใช้สอย240ตรม. ค่าก่อสร้าง 3.4ล้าน(ตรม.ละ14,160)

บ้านพักอาศัย2ชั้น อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (ที่ปรึกษาและตรวจสอบ)

งานปรับปรุงบ้านพักอาศัย2ชั้น จ.นครปฐม ค่าก่อสร้าง 2.7ล้าน(ก่อนปรับปรุง)

งานปรับปรุงบ้านพักอาศัย2ชั้น จ.นครปฐม ค่าก่อสร้าง 2.7ล้าน(หลังปรับปรุง)

บ้านพักอาศัย2ชั้น เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

อาคารสำนักงาน4ชั้น พระราม2 กรุงเทพฯ ค่าก่อสร้าง3.5ล้าน(ตรม.ละ13,500)

สำนักงาน2ชั้น มูลนิธิพมส. ซ.โพธิ์แก้ว กรุงเทพฯ ค่าก่อสร้าง3.5ล้าน (ที่ปรึกษาควบคุมงาน)